De aangeboden cursus trainingen zijn een onderdeel van By Ann.

By Ann is gevestigd in Ovezande, in de provincie Zeeland  en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Middelburg onder nummer 22056761.

Gegevens By Ann

Mauritsstraat 51, 4441 BA te Ovezande

BTW: 143498290.B.01

TEL: 0627178717.

IBAN: NL09ABNA0417024738 tnv By Ann

De hieronder genoemde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen By Ann salons en zzp’ers.

Artikel 1: Algemeen

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle cursus trainingen  die By Ann aanbiedt.

Artikel 2: Tarieven

Alle tarieven en prijzen specifiek bedoeld voor zakelijke klanten en zijn exclusief 21% BTW.

Artikel 3: Betaling/Reservering van de cursus trainingen 

3.1 Wijze van betaling en reservering: De boeking is pas definitief indien het volledige bedrag van de cursus training is voldaan. De betaling van de cursus training dient binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te worden voldaan. De cursus trainingen dienen te worden voldaan via Ideal en/of bankoverschrijving. U onvangt een factuur van de cursus training.

3.2 Indien de betaling niet of niet tijdig word voldaan, word door By Ann de training geannuleerd.

3.3 Uw boeking is pas definitief als de betaling door ons is ontvangen.

3.4 Contante betaling is niet mogelijk.

3.5  De cursus trainingen voor salons worden gegeven bij min 5 personen. De zzp cursus trainingen va 1 persoon.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

4.1  Schade aan opdrachtgever: By Ann  is niet aansprakelijk voor schade die aan de opdrachtgever wordt toegebracht door By Ann , tenzij sprake is van opzet of schuld van  By Ann. De opdrachtgever dient binnen 48 uur hiervan telefonisch en/of schriftelijke melding te maken. Is hier sprake van opzet of grove schuld dan zal de opdrachtgever dit bij By Ann verhalen.

4.2 Schade door  de “cursist”  aan bijv (kapotte materialen/oefenhoofden door eigen schuld worden via de verzekering op de “cursist” verhaald.

Artikel 5Locatie & tijd

5.1 De cursist (en) ontvang (en) ruim op tijd de datum, locatie en tijd. Het is zijn of haar verantwoordelijkheid hier op tijd en op de juiste locatie aanwezig te zijn.

Artikel 6. Annulering door salon | zzp’er

6.1 Bij annulering van een geplande cursus training tot 14 dagen voor aanvang zal het volledige bedrag van de cursus training worden teruggestort.

Tot 7 dagen voor aanvang van de cursus training zal 50% van het gehele bedrag worden terug gestort of word de cursus training naar een later tijdstip verplaatst.

Binnen 7 dagen voor aanvang van de cursus training vervalt de terugbetaling en kan de cursus training alleen op een later tijdstip worden ingehaald.

Binnen 48 uur voor aanvang van de cursus training vervalt de terugbetaling en kan de cursus trainging ook NIET worden ingehaald.

Artikel 7. Annulering van 1 of meerdere personen

7.1 Bij annulering van 1 persoon of meer voor een cursus training in de salon binnen 7 dagen voor aanvang kan kosteloos de gehele cursus training worden geannuleerd. Indien de cursus training in de slaon wel plaats vind, dient er betaald te worden voor het minimum van 5 personen.

Artikel 8. Copyright

8.1 Het is NIET toegestaan om informatie verkregen van By Ann mbt informatie, het filmen tijdens de cursus enz door te geven aan derden of dit de kopieren.

De bovengenoemde algemene voorwaarden zullen ten allen tijde van toepassing zijn