De aangeboden kinderfeestjes zijn een onderdeel van Bij Bloozz.

Bij Bloozz is gevestigd in Ovezande, in de provincie Zeeland  en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Middelburg onder nummer 22056761.

Gegevens Bij Bloozz

Mauritsstraat 51, 4441 BA te Ovezande

BTW: 143498290.B.01

TEL: 0627178717.

IBAN: NL09ABNA0417024738 tnv Bij Bloozz

De hieronder genoemde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen Bij Bloozz en de organisator van een kinderfeest.

Artikel 1: Algemeen

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle kinderfeestjes die Bij Bloozz aanbiedt.

Artikel 2: Tarieven

Alle tarieven en prijzen specifiek bedoeld voor particulieren  en zijn inclusief  21% BTW.

Artikel 3: Betaling/Reservering van een kinderfeest 

3.1 Wijze van betaling en reservering: De boeking is pas definitief indien het volledige bedrag van het kinderfeest is voldaan. De betaling van het kinderfeest dient binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te worden voldaan. De betalingen dien te worden voldaan via bankoverschrijving of ideal.

3.2 Uw boeking is pas definitief als de betaling door ons is ontvangen.

3.3 Contante betaling is niet mogelijk.

3.4 Kinderfeestjes vinden plaats va 6 kinderen.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

4.1  Schade aan opdrachtgever: Bij Bloozz  is niet aansprakelijk voor schade die aan de opdrachtgever wordt toegebracht door Bij Bloozz , tenzij sprake is van opzet of schuld van  Bij Bloozz. De opdrachtgever dient binnen 48 uur hiervan telefonisch en/of schriftelijke melding te maken. Is hier sprake van opzet of grove schuld dan zal de opdrachtgever dit bij Bij Bloozz verhalen.

4.2 Schade door  de “kinderen”  aan bijv (kapotte materialen/oefenhoofden door eigen schuld worden via de verzekering op de “organisator ” van het kinderfeest verhaald.

4.3 De organisator dient er voor te zorgen dan de kinderen zorgvuldig met alle spullen omgaan. 

Artikel 5. Annulering door organisator

Indien er onvoorziene omstandigheden zijn, zoals ziekte van de jarige, worden de kinderfeestjes kosteloos ingehaald op een later tijdstip. 

De bovengenoemde algemene voorwaarden zullen ten allen tijde van toepassing zijn